Anbefalinger af bestyrelser

Home / Forside / Soulaima’s Univers / Anbefalinger af bestyrelser
“Vi er meget tilfredse med SG’s engagement og altid positive attitude til fordel for både medlemmer, bestyrelse og direktion.”
– Peter Bundgaard, adm. direktør, BL&S Capital Management

 

young-global-leader
 

“Soulaima Gourani har siden etableringen af Specialforeningen BL&S Invest den 26. februar 2008 været bestyrelsesmedlem. SG har i hele sin bestyrelsestid arbejdet engageret og målrettet for at varetage investeringsforeningens medlemmers interesser.

SG er med sin entusiasme og sit gå-på-mod med til at øge fokus på salg og derigennem en vækst i foreningens medlemstal og formuens størrelse. Samtidig varetager SG medlemmernes interesser ved at sikre, at foreningen drives ud fra bedst mulig compliance, høj forretningsmoral og -etik.

Vi er meget tilfredse med SG’s engagement og altid positive attitude til fordel for både medlemmer, bestyrelse og direktion. Vi som rådgivere, BL&S Capital Management, håber på, at SG i mange år fremover vil være med til at udvikle og skabe værdi til alle interessenter omkring BL&S universet.

Peter Bundgaard
adm. direktør, BL&S Capital Management, fondsmæglerselskab A/S


“Samarbejdet (i  selskabet Mansoft A/S) har bestået siden den 29. oktober 2008, hvor Soulaima blev indvalgt i selskabets bestyrelse. Soulaimas indsats har været værdifuld for bestyrelsens arbejde, idet Soulaima har kunnet bidrage med relevant input fra tidligere erfaring i IT-branchen, og således har kunnet tilføre bestyrelsen supplerende viden herom.

Iøvrigt er det mit indtryk, at Soulaima med sin ligefremme tilgang til bestyrelsesarbejdet og interessen for erhvervslivets forhold også fremover vil kunne bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet”.

Bjarke Sanbeck
SES Advokatfirma


“It was a privillige to work together with Soulaima Gourani – she is a highly trained, professional and dedicated person. She is also joyful, inspirering and to the point. I can strongly recommend Soulaima Gourani as a committee member for your company”.

Per Roager
Client Manager Zonation


“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Soulaima Gourani gennem ca. 2 år i forbindelse med først et Advisory Board, senere i bestyrelsen i et mindre dansk reklamebureau. Jeg mødte her Soulaima Gourani for første gang, og var meget imponeret over hendes uimponerede og direkte tilgang til diverse problemstillinger. Soulaima Gourani forstår helt sikkert det grundlæggende i at drive en virksomhed, og tør udfordre og stille alle de ‘farlige’ spørgsmål. Jeg har værdsat at arbejde sammen med Soulaima Gourani, her skal jeg især fremhæve hendes høje energiniveau samt utrættelige tro på at ‘opgaven’ kan løses. Jeg giver hermed Soulaima Gourani mine varmeste anbefalinger”.

Ulrik Larsen
Underdirektør


“Soulaima Gourani er en af vores bedste og mest kompetente sparringspartnere. Både i sin position som medlem af vores advisory board og som løbende sparringspartner og forretningsudvikler. Hendes skarpsindige iagttagelser og evne til at skære ind til benet er essentiel for vores forretning, og både på ledelses- og medarbejderniveau aktiveres virksomheden på en måde, der skaber oprigtig medejerskab og interesse for aktiviteterne”.

Søren Kristensen
CEO, Athenas

Kontakt

Send os en mail og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Start typing and press Enter to search