Workshops

Home / Workshops

Alle Soulaima Gourani’s udbudte foredragsemner kan ligeledes bookes som workshops. En workshop varer typisk mellem 3 – 6 timer, men kan ligeledes afholdes over flere dage alt efter jeres ønsker og behov.

Workshops tilbydes indenfor følgende emner

Ledelse, kunder, service, and loyalitet:

Medarbejdermotivation:

Samfund og iværksætteri:

 

sg-publikum
 

Derudover kan Soulaima formidle kontakten til et samarbejde med analysegruppen InsightGroup. Det tilbydes, at der før en eventuel workshop foretages et driverstudie, således at Soulaima til workshoppen har data direkte fra jeres kunder at tage udgangspunkt i.

Driverstudiet tager sit afsæt i et ønske om at forstå, hvordan virksomhedens 1) evne til at opfylde kundernes forventninger, 2) image, 3) serviceniveau, 4) produktkvalitet, 5) evne til at håndtere klager, påvirker eksempelvis forbrugernes loyalitet over for virksomheden. Udgangspunktet for et driverstudie er ofte en virksomhedsspecifik drivermodel (indeholdende faktorer som er relevante for den enkelte virksomhed), som InsightGroup bygger i samarbejde med virksomheden, gennem kvalitative studier af markedet og/eller gennem teoretisk argumentation.

En god drivermodel sætter således InsightGroup i stand til at evaluere, hvor godt virksomheden klarer sig på afgørende parametre, samt hvor vigtige de enkelte parametre er for skabelsen af f.eks. loyalitet. Med udgangspunkt i disse informationer er InsightGroup således i stand til at give virksomheden konkret og operationalisérbar rådgivning om f.eks. prioriteringen af de enkelte faktorer ift. at drive en forøgelse af loyaliteten (overprioriterer virksomheden f.eks. visse områder, er der særlige indsatsområder der vil kunne hæve kundernes loyalitet, osv.).

På baggrund af driverstudiet tilbydes en workshops, hvor driverstudiets implikationer behandles yderligere, ligesom rådgivning ifbm. operationaliseringen af driverstudiets resultater kan diskuteres indgående. Med udgangspunkt i workshop’en opnås således indgående forståelse for driverstudiets implikationer samt operationaliseringen af disse. Dermed sikres en succesfuld implementering af driverstudiets resultater i virksomhedens marketingstrategi, f.eks. gennem indsigter i investeringsniveauet til forbedring af udvalgte performancemål kan vurderes i forhold den potentielle merværdi, som de kan generere. Herigennem kan et driverstudie være med til at skabe optimale betingelser for at opnå succesfulde resultater.

Se eventuelt dette whitepaper under overskriften ‘Kundetilfredshed og loyalitet‘ for en idé om hvilke slags data og indsigt Insight Group vil kunne bidrage med.

Har spørgsmål eller ønsker du at booke en workshop, så kontakt os eller brug formlen til højre.
Vi glæder os til at høre fra dig!


Workshop anbefalinger:

“I participated in the first workshop with Soulaima Gourani and Lisa Witter on “How to become a better presenter”. It has enabled me in becoming a better leader for my colleagues with immediate feedback following the workshop. I have still to do my first public presentation, but I am sure that the tools and feedback received at the workshop will enable me to improve presentation and “performance” with several 100%. Especially realizing how to build up a presentation and argumentation was an eye opener for me that I can use during my daily work managing my company.”

Helene Quie

Managing Director


Kontakt

Send os en mail og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Start typing and press Enter to search