Fonden for entreprenørskab

Home / Fonden for entreprenørskab

Soulaima Gourani har siden 2010 siddet i bestyrelsen for Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise (Fonden) som blev etableret i 2010 i et partnerskab mellem 4 ministerier, uddannelsessektoren og erhvervslivet.

Målet var at flere elever og studerende i Danmark møder entreprenørskabsunder- visning i løbet af deres skole- og studietid. Nøglesætningen er ”Entreprenørskab fra ABC til Ph.d.”.

Målet om mere entreprenørskabsundervisning gennem hele uddannelsessystemet blev sat ud fra økonomiske rationaler om, at Danmark har behov for flere iværksættere og innovative ansatte, men også ud fra bredere rationaler om at give elever og studerende entreprenørielle kompetencer og herigennem øge foretagsomheden i samfundet. Blandt nogle af de mere markante og dokumenterede effekter kan nævnes, at entreprenørskabsundervisning:

  • øger lysten til at blive iværksætter hos elever og studerende
  • påvirker elever og studerendes entreprenørielle adfærd uden for skole og studier
  • i grundskolen fører til mere entreprenørskabsundervisning på de efterfølgende uddannelsesniveauer
  • fører til højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagereFonden er organiseret med en Bestyrelse, et Repræsentantskab, et nationalt kontor, regionale foreningskontorer med egne bestyrelser og ledelse og en alumni forening ”YEAD”. Desuden er Fonden det nationale kontor for den globale organisation Junior Achievement / Young Enterprise.

    Siden Fondens etablering og frem til i dag (2014) er det lykkedes at mere end fordoble antallet af unge, som møder entreprenørskab i løbet af deres skole- og studietid. Det var således 18,5 % af de i alt 1,2 mio. elever og studerende, som i studieåret 2013/2014 mødte entreprenørskab. 

Kontakt

Send os en mail og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search