Soulaima Gourani

Foredragsholder, rådgiver, forfatter, debattør og iværksætter

Soulaima Gourani er foredragsholder og rådgiver for verdens største og mest ambitiøse virksomheder i kundeloyalitet og medarbejdermotivation. Hun har modtaget talrige priser og globale anerkendelser for sit arbejde. Hun er stifter af blandt andet nerdyspeakers.com og fremilivet.dk

Forespørg på et foredrag

  • Udfyld formularen herunder, og Soulaima vil vende tilbage snarest muligt.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Ønsker du et tilbud på bogen "Design Dit Liv" i forbindelse med foredraget?
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Sådan ledes Generation Y, Z og Alpha

“Forstå de nye krav til virksomheden og til dig som leder”

SYV GENERATIONER, ÉT ARBEJDSMARKED

År 2030 lyder så fjernt, men det er faktisk lige om hjørnet. Fremtiden betyder globalisering, nye teknologier, tab af arbejdspladser til auto matisering, den fjerde industrielle revolution og udfordringer som klimaforandringer og COVID-19.

Er du opmærksom på de forandringer, der sker i din industri og på jeres arbejdsplads.

Hvordan påvirker forandringerne jer? Forstår du den nye dagsorden, og er du klar til en ny måde at arbejde og leve på?

Hvad vil det sige at gå på arbejde, og hvad er et rigtigt job? Hvilke muligheder byder fremtiden på? Hvordan ser arbejdsliv og samarbejde ud i fremtiden, hvor vi skal være ikke bare fem, men måske snarere syv generationer på arbejdsmarkedet?

Kan vi opbygge et bæredygtigt og inkluderende samfund, hvor alle lykkes? Hvem og hvad skal vi leve af i 2030 og 2040?

Fordi verden bliver mere og mere udfordret, vil vi få behov for helt nye, innovative måder at beskæftige, brødføde, aflønne, helbrede og uddanne mennesker på. Digitalt talent bliver en seriøs mangelvare, og allerede idag – år 2020 – ser eksperter, at næsten 30 procent af alle såkaldte techjob er ubesatte.

Digitaliseringen betyder en masse nye muligheder og bedre job, især for Danmark, som har en højtuddannet og it-moden og -erfaren befolkning. Desværre er København for nylig rykket ned på analysehuset Savills’ liste over verdens bedste tech-byer.

Talentmassen inden for it skal altså øges, hvis Danmark ønsker en styrkeposition. Danmark skal forberede sig til generationer, der ikke ønsker at eje egen bolig. Lejeboliger vinder for alvor indpas, fordi mange flere danskere har behov for mere fleksibilitet og ønsker mere frihed. Vil de overhovedet have et job ( i traditionel forstand)? Vil de møde ind på et kontor? Antallet af danskere, der arbejder på deltid og på freelancekontrakter, er stigende.

Hver fjerde dansker drømmer om en markant anderledes tilværelse. Vi vil eje vores egen tid og have mere ud af livet end generationerne før os. Er det kun kvinder, der drømmer om bedre sammenhæng i livet? Nej. Berlingske foretog en rundspørge blandt 174 store og mellemstore virksomheder, og mænd er betydelig mere interesseret i en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv, end de var for 10 år siden.

Soulaima Gourani er født i 1975, men deler mange af de holdninger og livssyn, man definerer Generation Y med. Soulaima har mange anderledes holdninger til, hvordan vi kan optimere samarbejdet på tværs af generationerne.

Mennesker er vidt forskellige. Nogle vil have chefer, andre ikke. Men for at forstå, hvilke udfordringer du kommer til at stå overfor de næste par år, kan du med fordel kigge på, hvilken årgang du tilhører. En 61-årig kan og skal ikke motiveres på samme måde som en 25-årig. Det, du skal forholde dig til, er selvforståelse, generationsledelse og generationsforståelse.

Flere ældre chefer, jeg taler med, siger, at de unge er forkælede, vattede og urealistiske i deres forventninger til arbejdsmarkedet. Og de unge siger, at de gamle sidder fast i fortidens måde at tænke og leve på. Der er mange fordomme på hver side af generationerne, og de skal lede til fælles glæde for alle generationer. Man skal evne at skabe gensidig tolerance overfor hinanden, og det kan være en stor udfordring. Det handler om at lære at forstå hinandens bidrag på arbejdspladsen og i samfundet. Hvad er det, den ældre kan med den erfaring, vedkommende har, og hvad nyt kommer den unge med?

Vi bliver flere ældre medarbejdere. I 2024 forventes 23-25 procent af den danske arbejdsstyrke at være over 55 år. Til sammenlig- ning var det kun ca. 12 procent af arbejdsstyrken i 1994. At fylde 55 år er i dag ikke længere ensbetydende med, at man begynder at tænke på pension, og folk i 60’erne, 70’erne og endog 80’erne beslutter i stigende grad at blive ved med at arbejde, enten på fuldtid eller deltid. De +60-årige klarer sig faktisk godt på arbejdsmarkedet. De ældres helbred er generelt godt, de er tilfredse med arbejdslivet, og meget få over 50 år er ledige. Danmark er i top-5 med hensyn til erhvervsfrekvens for 55-59-årige blandt 16 udvalgte OECD-lande.

Den tendens har været medvirkende til et nyt fænomen: at vi er flere generationer på arbejdspladsen. Mange arbejdspladser er allerede i dag sammensat af fem generationer, men fem vil ikke kunne gøre det ret meget længere. Du kan måske genkende billede fra din egen arbejdsplads? Vi står overfor mange flere generationer, for nye kommer til, og hver eneste generation har en eller flere subgenerationer.

Det stiller helt nye krav til samfundet og ikke mindst til virksomheder og arbejdspladser og medarbejdere. Eksempelvis er „millennials“, det er børn født i år 2000 „ blot“ en sub-generation. Uanset hvad, så stiller så mange generationer helt nye krav til samfundet og ikke mindst til virksomheder og arbejdspladser og medarbejdere.

Tidligere var der næsten et helt menneskeliv mellem generationerne. Nu kan to søskende tilhøre hver sin generation. Før i tiden var der så langt mellem de enkelte generationer, at den ene nærmest gik på pension, før den næste begyndte at arbejde. Men udviklingen har gjort, at der i dag efterhånden kun er fem år imellem.

Hvis der er noget, der kan skille vandene, så er det, hvem der er født hvornår, og hvem der tilhører hvilken generation. Der er utallige bud på det.

De forskellige generationer har vidt forskellige synspunkter og forventninger til deres arbejde, deres læring og vidensdeling, samt hvilken kultur de ønsker at arbejde under og i. Det stiller store krav til virksomhedernes organisatoriske rammer, deres ledere og HR- afdelinger, som skal tiltrække, lede, motivere og fastholde de nye generationer i virksomheden. Vil man en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle generationer, skal man anerkende, at man kan forskellige ting i forskellige tempi.

De unge vil ganske enkelt ikke acceptere at skulle passes ind i de traditionelle organisatoriske rammer, der hersker i de fleste virk- somheder i dag. De er, både som medarbejdere og kunder, endnu i fåtal, men kan stille mange nye, uventede krav og spørgsmål. Det giver spændende muligheder for innovation og nytænkning, når man samarbejder på tværs af generationskløfter, og derfor er det vigtigt for dig at forstå de generationer, som lige nu arbejder sammen. Der er i hvert fald syv, du bør kende til.

I mange virksomheder er der tømmermænd i sigte på grund af manglende fokus på talentudvikling og generationsledelse og vi har mange konflikter på arbejspladsen fordi vi grundlæggende ikke forstår hinanden.

De næste to arbejdsduelige generationer er få i antal. Der vil altså blive brug for hver eneste, og det burde i sig selv være grund nok til at tage talentudviklingen, og vores evne til at lede på tværs af generationer, alvorligt. Regningen for at tænke kortsigtet kommer. Om få år kan vi ikke længere rationalisere os ud af problemerne. Vi står midt i en uventet krise, global recession og en usikker fremtid. 

Hvordan er de forskellige generationer klædt på til dèn opgave? Du kan argumentere at Generation Baby Boomers er bedst klædt på. De har været igennem 3-4 globale recessioner og har “den mentale muskel” til det.  Men kan det tænkes de unge, som dog var udråbt til at komme ud til optimisme og lav arbejdsløshed, har helt andre styrker, som vi andre kan få gavn af? Alle generationer har deres styrker OG svagheder.

Løsningerne skal findes igennem anvendelse af det hemmelige våben, som virksomhed, og som leder at være opmærksom på vores forskelligheder, være autentisk og original.

Du og din virksomhed skal have noget på hjerte, udover profit. Der skal være en større mening med dét, I gør.

Dertil må I sikre jer, at I ikke blive afsløret i at have fingrene for dybt nede i kagedåsen (ved eksempelvis at blive anklaget for pamperi, børnearbejde eller tildele jer selv bonus, mens I beordrer lønnedgang for andre medarbejdere). For at overleve den intensive kamp på markedspladsen, må ledelsen og virksomheden skabe et image, der beror på, at I fortjener jeres succes. Virksomheden må gerne tjene penge og have dét som et mål. Det må bare ikke være det eneste mål, I halser efter.

Det er NU, at virksomheder skal nytænke deres generationsstrategier , så den er målrettet generation Y og Z og Generation Alpha (de 10-15 årige).

At unge og unge talenter er krævende er intet nyt. Det nye er, at kløften imellem generationerne bliver kortere og kortere, og dagens modne ledere står overfor en massiv udfordring!

Lige nu spilder vi en masse tid og en masse ressourcer på gulvet. Problemet er, at den ledelse, markedsføring og kommunikation, vi i dag praktiserer, er forældet!

Den forhindrer os i at levere de resultater, vi drømmer om, i stedet for at hjælpe. Vi formøbler enorme mængder af menneskelig kreativitet, som kunne bruges til at udrette store ting. Hvis vi skal kunne udvikle potentialet og skabe viden i verdens­klasse i DANMARK, må vi være i stand til at tage individuelle hensyn og designe en udviklingsproces for hver generation.

Indhold

Foredraget giver virksomheden et indblik i, hvad der foregår i hovedet på især generation X, Y, Z og Alpha.

Der fokuseres på de forhold, der gør, at generationen adskiller sig markant fra tidligere generationer.  Eksempelvis har de alle hvert deres syn på det at arbejde – det at skabe sig en karriere. Og hvert deres syn på hvad det vil sige at leve et godt liv. Det er helt sikkert meget forskelligt fra Baby Boomers indstilling.

Foredraget får os sporet ind på, hvordan de ændrede spilleregler og vilkår har vendt op og ned på forestillingen om, hvor nye jobs bliver skabt, hvem der skaber dem, og hvad der motiverer os til at udføre arbejdet.

Det er derfor relevant at drøfte kommunikation til og ledelse af de forskellige generationer. Det handler om at tiltrække, udvikle og kapitalisere på deres forskelligheder.

Få pragmatisk inspiration til, hvordan organisationen kan fastholde og tiltrække de unge, som skal danne grundlaget for jeres nuværende og fremtidige succes. Og få inspiration til hvordan I styrker fællesskabet på tværs af generationerne.

Talentstrategien skal nytænkes. At unge er krævende er intet nyt. Kombinationen af at være ung og at være et talent gør blot lederrollen ekstra udfordrende. Kløften mellem generationerne bliver kortere og kortere, hvorfor alle ledere står overfor en massiv udfordring. Vi må løbende justere vores tilgang til ledelse af unge. Vi må i stigende grad differentiere og individualisere vores talentprogrammer, så de er tilpasset hver enkelt. Det forventer de unge. Derfor er det dødsstødet til faste rammer.

Soulaima Gourani tilføjer jer viden om hvordan disse er medarbejdere, borgere, patienter, kunde og forbrugere. I foredraget bliver der drøftet, hvordan netop I kan tiltrække de forskellige generationer, og hvad det betyder for jeres organisation at få dem ind.

Foredraget kan justeres, så der forkuseres på at tale om kun een af de tre eller fire generationer.

Booking

Har du spørgsmål om foredraget eller hvordan et foredrag hvor vi kombinerer flere temaer kan skræddersyes til dit behov, kan du kontakte  Soulaima Gourani.

Eller send en forespørgsel og fortæl os hvad du ønsker, hvor og hvornår.

Læs mange af Soulaims blogs om generationerne her:


Testimonials

“Inspiration og kærligt mente provokationer formidlet på en aldeles underholdende, informativ måde – krydret med Soulaimas uimodståelige energi og passion. Tak for oplevelsen, Soulaima.”

André Hedegaard Madsen
Kommunikation & Marketing, Konsulenthuset ballisager


“Tusind tak for et vanvittigt fedt oplæg i dag… Du var for sej!”

Rikke Østergaard Christensen
CA, Akasse


“Dear Ms Gourani,
On behalf of PwC and all the participants at the fourth Post Davos Nordic Summit, we would like to express our sincere gratitude to you for speaking at the Summit on the 17th February 2014.
It was a privilege to hear your insights and perspectives on how the new generation of leaders and entrepreneurs contribute to this interconnected and hyper-technological “Reshaped World”.
As one of the most prestigious gatherings of business leaders in the Nordic region, the Summit, organised by PwC in association with the World Economic Forum, once again confirmed its success by uniting a select group of 100 of the region’s leading CEOs, chairmen, senior politicians and speakers from around the world. We have received very positive feedback from the participants, who thoroughly enjoyed attending the Summit.
Many thanks for your contribution to the success of the Summit. We look forward to meeting with you again in the future.

Yours sincerely,”
Peter Clemedtson
Chairman, PwC Sweden


“Det var et fremragende oplæg og en aktiv paneldebat, som helt levede op til mine og bestyrelsens forventninger. Det kom til på smukkeste vis at danne afsættet for resten af konferencen, præcist som ønsket.”
Ane Marie Clausen
Sekretariatsleder, KTC


“Folk var glade for indlægget og de fleste var også rykket i hvert fald en smule i deres tro på hvad der er fortid og hvad der er fremtid. Jeg tænker dog lidt at det må er som med akupunktur og anden form for naturlig healing, at det tager ligeså lang tid at helbrede som det har taget at opbygge dårligdommen (de dårlige vaner)… :-)”
Michelle R. Cantor
IBM Global Business Services